Ảnh ngẫu nhiên

Flash_thiep_275.swf Nam_hoc_moi.swf Du_am_mua_Noel.flv 05_Le_da.mp3 1134173988_Turkish.mp3 Ban_tay_cua_chua2.flv 04_Phoi_pha.mp3 03_Que_nha.mp3 02_Hoai_cam.mp3 01_Chieu.mp3 0.Hay_den_voi_chung_toi.swf Frame2075_copy.jpg 0.May_va_nui_-_The_Bells_1.mp3 0.video5.flv 0.Album.swf 0.15.jpg 0.14.jpg 0.02.jpg 0.08.jpg 0.06.jpg

Sắp xếp dữ liệu

Biến đổi Mũ, Lũy thừa và Logarit

Wait
 • Begin_button
 • Prev_button
 • Play_button
 • Stop_button
 • Next_button
 • End_button
 • 0 / 0
 • Loading_status
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Nguyễn Quốc Tuấn (trang riêng)
Ngày gửi: 22h:54' 30-10-2009
Dung lượng: 244.0 KB
Số lượt tải: 569
Số lượt thích: 0 người
BÀI TẬP ÔN TẬP 12
CÁC PHÉP BIẾN ĐỔI LUỸ THỪA, MŨ VÀ LOGARIT

Bài 1.Rút gọn các biểu thức sau:
a) b) 
c) ( )– 10.27 – 3 + (0,2)– 4.25– 2 d) 
c) (a– 4 – b– 4):(a– 2 – b– 2) d) (x3 + y – 6):(x + )
e) – f) (x.a–1 – a.x –1). – 
Bài 2.Tính các biểu thức sau:
a) b) c)
d) e) f) g) 
h) 
k) ()– 0,75 + ( )– 4/3 l) m) 
Bài 3.Cho hai số a ,b > 0.Tính các biểu thức sau:
a) b) 
c) d) 
e) f) 
g) h) 
i) 
j) k) .( 1 + ).(a + b + c)– 2
Bài 4. Cho biết 4x + 4– x = 23 ,hãy tính 2x + 2– x
Bài 5. Rút gọn các biểu thức sau:
a) (a + b – ):() b)
c) (a4 – b)– 1 + ( )– 1 – d)
e) f) . 
g) [(a– 1 + b– 1 – )(a + b + 2c)]:[a– 2 + b– 2 + ] j) 
h) i) 
Bài 6. Rút gọn các biểu thức sau:
a)A = b) B = 
c) C = d) D = 
e) E = f) F = 
g) G = 
h) H = i) I = 
j)J =
k) K = 2(a + b)– 1. với a.b > 0
Bài 7. Cho 2 số a = và b = Tính a + b
Bài 8. Rút gọn biểu thức A = với x = a < 0 ;b < 0
Bài 9. Cho 1( x ( 2. Chứng minh rằng: 
Bài 10. Rút gọn các biểu thức sau:
a) b)
c) d)
e) f )
g) b) : 

Bài 11*.Rút gọn các biểu thức sau:
a) b)
c) d)
e) f)
Bài 12. Cho ba số dương thoả a + b = c . Chứng minh rằng : 
Bài 13. Cho a,b,c là độ dài các cạnh của một tam giác ,chứng minh rằng nếu c là cạnh lớn nhất thì :

Bài 14. Cho a ,b ≥ 0 và m ,n là hai số nguyên dương thoả m ≥ n . Chứng minh rằng :

Bài 15. Cho f(x) = 
a)Chứng minh rằng nếu a + b = 1 thì f(a) + f(b) = 1
b) Tính tổng S = f() + f() + …+ f() + f()
Bài 16. Tìm miền xác định của các hàm số sau:
a) y = (x2 – 4x + 3)– 2 b) y = (x3 – 3x2 + 2x)1/4
c) y = (x2 + x – 6)– 1/3 d) y = (x3 – 8)(/3
15.So sánh các cặp số sau:
a) và b) và c) và 
d) và e) và f) và 

LOGARIT
Bài 1.Tính
a) b) c) d) e) log3(log28)
Bài 2.Tính
a) b) c) d) e) f)
g)( h) h) 
Bài 3. Chứng minh rằng và 
Bài 4.Rút gọn các biểu thức sau:
a) b) c) 
d) e) lgtg1o + lgtg2o+ …+ lgtg89o f) 
Bài 5.Cho log23 = a ; log25 = b .Tính các số sau : log2 ,log2 , log2180 , log337,5 , log3,
log1524 , 
Bài 6. a)Cho log53 = a,tính log2515 b) Cho log96 = a , tính log1832
Bài 7.Cho lg2
 
Gửi ý kiến