Ảnh ngẫu nhiên

Flash_thiep_275.swf Nam_hoc_moi.swf Du_am_mua_Noel.flv 05_Le_da.mp3 1134173988_Turkish.mp3 Ban_tay_cua_chua2.flv 04_Phoi_pha.mp3 03_Que_nha.mp3 02_Hoai_cam.mp3 01_Chieu.mp3 0.Hay_den_voi_chung_toi.swf Frame2075_copy.jpg 0.May_va_nui_-_The_Bells_1.mp3 0.video5.flv 0.Album.swf 0.15.jpg 0.14.jpg 0.02.jpg 0.08.jpg 0.06.jpg

Sắp xếp dữ liệu

Ngày ôn tập thứ ba: GTLN,NN-Điểm uốn và Tiệm cận

Wait
 • Begin_button
 • Prev_button
 • Play_button
 • Stop_button
 • Next_button
 • End_button
 • 0 / 0
 • Loading_status
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Nguyễn Quốc Tuấn (trang riêng)
Ngày gửi: 23h:03' 26-05-2009
Dung lượng: 95.5 KB
Số lượt tải: 9
Số lượt thích: 0 người
Ngày Ôn tập và Chuyên đề thứ Ba

GIÁ TRỊ LƠN NHẤT, NHỎ NHẤT- ĐIỂM UỐN VÀ TIỆM CẬN

Giá trị lớn nhất và nhỏ nhất của hàm số
1. Tìm giá trị lớn nhất và nhở nhất của hàm số: trên đoạn [-1;2]
2. Tìm giá trị lớn nhất và giá trị nhỏ nhất của các hàm số:
a.
b. trên [-2;2]
c. trên [3;6]
d. trên 
3. Tìm giá trị lớn nhất của hàm số trên [-5;5]
4. Cho x, y, z thay đổi thoả mãn điều kiện: x2+y2+ z2 = 1. Tìm giá trị lớn nhất và nhỏ nhất của biểu thức:
.
5. Tìm giá trị nhỏ nhất của biểu thức
. Thoả mãn: 
6.Tìm giá trị lớn nhất và giá trị nhỏ nhất của các hàm số
1. 
2. 
3. 
4. trên .
5. trên 
6. 
7. 
8. 
9. trên [0;π]
10. với 
11. trên 
7. Tìm giá trị nhỏ nhất của hàm số:
1. 
2. .
3. 

* ĐIỂM UỐN - TIỆM CẬN CỦA ĐỒ THỊ HÀM SỐ

8. Cho hàm số: 
Tìm m để đồ thị hàm số có điểm uốn hoành độ x0 thoả mãn: x0 > m2 – 2m -5
9. Tìm a và b để đồ thị hàm số: y = ax3 + bx2 có điểm uốn
a. I (1;-2)
b. I (1;3)
10. Cho hàm số: 
a. Tìm quỹ tích điểm uốn
b. Chứng minh rằng tiếp tuyến tại điểm uốn có hệ số góc nhỏ nhất.
11. Tìm tiệm cận của đồ thị hàm số (nếu có)
a. d. 
b. e. 
c. f. 
12. Biện luận theo m các tiệm cận của đồ thị hàm số sau.
a.
b. 
c. 
 
Gửi ý kiến