Ảnh ngẫu nhiên

Flash_thiep_275.swf Nam_hoc_moi.swf Du_am_mua_Noel.flv 05_Le_da.mp3 1134173988_Turkish.mp3 Ban_tay_cua_chua2.flv 04_Phoi_pha.mp3 03_Que_nha.mp3 02_Hoai_cam.mp3 01_Chieu.mp3 0.Hay_den_voi_chung_toi.swf Frame2075_copy.jpg 0.May_va_nui_-_The_Bells_1.mp3 0.video5.flv 0.Album.swf 0.15.jpg 0.14.jpg 0.02.jpg 0.08.jpg 0.06.jpg

Sắp xếp dữ liệu

Bài 34. Thực hành

Wait
  • Begin_button
  • Prev_button
  • Play_button
  • Stop_button
  • Next_button
  • End_button
  • 0 / 0
  • Loading_status
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn: Sưu tầm
Người gửi: Nguyễn Quốc Tuấn (trang riêng)
Ngày gửi: 19h:18' 31-01-2011
Dung lượng: 2.1 MB
Số lượt tải: 4
Số lượt thích: 0 người
1
NỘI DUNG BÀI HỌC
1; Tính tốc độ tăng trưởng và so sánh…
2; Tính tỉ trọng và nhận xét…
3;Phân tích và giải thích mối quan hệ…
4; Phương hướng giải quyết mối quan hệ…
I; YÊU CẦU
Dựa vào bảng 34-sgk-trang 154:
1; Tính tốc độ tăng trưởng của 4 chỉ số trong bảng và so sánh tốc độ tăng trưởng 4 chỉ số trên giữa Đồng bằng sông Hồng và Cả nước
2; Tính tỉ trọng 4 chỉ số của Đồng bằng sông Hồng so với Cả nước và nhận xét
3; Trên cơ sở các số liệu đã xử lí: phân tích và giải thích mối quan hệ giữa dân số với việc sản xuất lương thực ở Đồng bằng sông Hồng
4; Dựa vào kết quả đã phân tích, hãy thử đề xuất các phương hướng giải quyết mối quan hệ nàyBài tập 1:
* Tính tốc độ tăng trưởng 4 chỉ số và so sánh:
Cho biết cách tính tốc độ tăng trưởng
Lập bảng và điền kết quả
II; HƯỚNG DẪN
-Công thức tính tốc độ tăng trưởng: Gs/Gt x 100 % =……(%)
-Bảng so sánh tốc độ tăng trưởng 4 chỉ số của ĐBSH và Cả nước ( Đ/v: % )
II; HƯỚNG DẪN
Bài tập 1:
Tính tốc độ tăng trưởng 4 chỉ số của ĐBSH và Cả nước
So sánh tốc độ tăng trưởng 4 chỉ số giữa ĐBSH với Cả nước:
-4 chỉ số của ĐBSH và cả nước đều tăng
-4 chỉ số của ĐBSH tăng chậm hơn so với cả nước
www.vantien2268/violet.vn
II; HƯỚNG DẪN
Bài tập 1:
Monday, January 31, 2011
6
Bài tập 2:
* Tính tỉ trọng 4 chỉ số của ĐBSH so với Cả nước
Cho biết cách tính tỉ trọng
Lập bảng và điền kết quả
II; HƯỚNG DẪN
-Công thức tính tỉ trọng: ĐBSH/Cả nước x 100 % =……(%)
-Bảng so sánh tỉ trọng 4 chỉ số của ĐBSH và Cả nước ( Đ/v: % )
II; HƯỚNG DẪN
Bài tập 2:
Tính tỉ trọng của ĐBSH so với cả nước
Nhận xét tỉ trọng của ĐBSH so với cả nước:
Tỉ trọng 4 chỉ số của ĐBSH có sự thay đổi theo chiều hướng giảm dần so với tỉ trọng chung của cả nước
Giảm mạnh nhất là tỉ lệ bình quân lương thực có hạt, tiếp theo là sản lượng-số dân-diện tích cây lương thực có hạt.
www.vantien2268/violet.vn
II; HƯỚNG DẪN
Bài tập 2:
Monday, January 31, 2011
9
Phân tích và giải thích mối quan hệ giữa dân số và sản xuất lương thực và đề xuất phương hướng giải quyết vấn đề này ở Đồng bằng sông Hồng :
Phân tích mối quan hệ: dân số-sản xuất lương thực
- Số dân tăng như thế nào so với mức tăng của diện tích và sản lượng ?
Diện tích giảm do những nguyên nhân nào ?
Sản lượng lương thực có hạt tăng như thế nào ?
Dân số và sản lượng ?  bình quân lương thực ?
II; HƯỚNG DẪN
Bài tập 3&4: ( Cặp/nhóm ) ( kiểm tra 15’)
II; HƯỚNG DẪN
* Giải thích:
-Do có nhiều cố gắng trong thâm canh nên mặc dù diện tích có giảm như trên thực tế sản lượng vẫn tăng
-Do sức ép dân số quá lớn (dân đông, gia tăng còn nhanh) nên bình quân lương thực vẫn giảm so với cả nước.
11
Phương hướng:
Thâm canh, tăng vụ là giải pháp tối ưu để giải quyết tốt nhất vấn đề lương thực.
Thực hiện tốt vấn đề dân số-khhgđ, giảm mức sinh
Giải quyết tốt vấn đề lao động-việc làm để nâng cao được mức sống từ đó mức sinh sẽ giảm dần.
Chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo ngành-đặc biệt ở nông nghiệp-nông thôn để khai thác, sử dụng hợp lí tài nguyên, nhân lực, tăng sản lượng nông nghiệp, tăng nông sản hàng hóa góp phần giải quyết tốt hơn vấn đề dân số và lương thực.
Phân bố lại dân cư và lao động để giảm sức ép
II; HƯỚNG DẪN
HOẠT ĐỘNG TIẾP NỐI
Hoàn thiện bài thực hành ở nhà
Chuẩn bị bài 35-Sgk-trang 155 (VKT Bắc Trung Bộ)
Tiềm năng để tạo nên cơ cấu kinh tế đa ngành
Những hạn chế-khó khăn từ tự nhiên, kinh tế-xã hội và lịch sử để lại
Triển vọng và phương hướng phát triển kinh tế-xã hội của vùng
 
Gửi ý kiến

↓ CHÚ Ý: Bài giảng này được nén lại dưới dạng RAR và có thể chứa nhiều file. Hệ thống chỉ hiển thị 1 file trong số đó, đề nghị các thầy cô KIỂM TRA KỸ TRƯỚC KHI NHẬN XÉT  ↓